Alle sneltoetsen van Word op een rijtje

Ctrl combinaties
Ctrl + O Open document
Ctrl + N Open nieuw document
Ctrl + S Opslaan
Ctrl + P Afdrukken
Ctrl + Z Ongedaan maken
Ctrl + Y Herhalen
Ctrl + X Knippen
Ctrl + C Kopieren
Ctrl + V Plakken
Ctrl + A Alles selecteren
Ctrl + F Zoeken
Ctrl + H Vervangen
Ctrl + G Ga naar
Ctrl + B Geselecteerde tekst vet maken
Ctrl + I Geselecteerde tekst cursief maken
Ctrl + U Geselecteerde tekst onderlijnen
Ctrl + E Alinea centreren
Ctrl + M Inspringen
Ctrl + F1 Taakvenster verbergen/tonen
Ctrl + F2 Afdrukvoorbeeld
Ctrl + Backspace 1 Woord verwijderen
Ctrl + Enter Paginaeinde invoegen
Ctrl + Home Overschakelen naar het begin van het document
Ctrl + End Overschakelen naar het eind van het document
Ctrl + Shift + Home Selecteren tot aan het begin van het document
Ctrl + Shift + End Selecteren tot aan het eind van het document
Ctrl + Shift + E Wijzigingen bijhouden
Ctrl + Shift + C Opmaak kopieren
Ctrl + Shift + V Opmaak plakken
Ctrl + Shift + D Dubbel onderstrepen
Ctrl + Shift + M Inspringen opheffen
Ctrl + Shift + F Lettertype
Ctrl + Shift + S Opmaakprofiel
Ctrl + [ Letter 1 punt verkleinen
Ctrl + 2 Regelafstand 2 instellen
Ctrl + 5 Regelafstand 1,5 instellen
Ctrl + ] Letter 1 punt vergroten
Ctrl + 1 Regelafstand 1 instellen
Ctrl + = Subscript
Ctrl + + Superscript
Shift combinaties
Shift + F1 Opmaak weergeven
Shift + F3 Tekst in alleen hoofdletters en andersom
Shift + F4 Ga naar of zoeken herhalen
Shift + F7 Synoniemenlijst
Alt combinaties
Alt + ! Kop 1 weergeven
Alt + @ Kop 2 weergeven
Alt + # Kop 3 weergeven
Alt + $ Kop 4 weergeven
Alt + % Kop 5 weergeven
Alt + ^ Kop 6 weergeven
Alt + & Kop 7 weergeven
Alt + * Kop 8 weergeven
Alt + ( Kop 9 weergeven
Alt + Klikken Onderzoek
Alt + F3 Autotekst fragment toevoegen
Alt + F4 Hyperlink geschiedenis
Alt + F8 Macro’s
Alt + F9 Veldcodes weergeven
Alt + F11 Visiual basic editor
Alt + Shift + F11 Microsoft script editor
Alt + Shift + D Datumveld invoegen
Alt + Ctrl + H Hyperlink
Alt + Ctrl + G Normale weergave
Alt + Ctrl + B Overzichts weergave
Alt + Ctrl + M Opmerking invoegen
Functie toetsen
F1 Help functie
F4 Herhalen
F5 Ga naar
F7 Spelling en gramaticacontrole
F9 Velden bijwerken
F12

Opslaan als